Vestsjælland v. Nekselø Bugt - postnumrene 4591, 4593 og 4460
info@miljohf.dk

Borgermødet blev en stor succes. Tak til alle, der mødte op!

Der kom ca. 120 borger til mødet, Tak til alle der mødte op!

Arbejdet fortsætter herfra.

Hvis en operatør, som vinder en udbudsrunde peger på Havnsø-strukturen, vil det blive mødt med modstand!

 

Program for mødet, som fandt sted 4. november 2023

SKAL VORES LOKALOMRÅDE VÆRE CO2-SKRALDESPAND FOR DK OG EU?

1. Velkomst ved Henrik Harboe, formand Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt og Rikke Volf, formand Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev – kort præsentation af foreningerne og hvorfor der er inviteret til dette borgermøde. (5 min)

2. Palle Bendsen, ordstyrer – sætter rammen for eftermiddagen og en indflyvning til problemstillingen om CCS og landbaseret CO2-lagring. (5 min)

3. Kim Ejlertsen, RNB, præsenterer hvad CO2-lagring går ud på. Hvad er regeringens planer? Og hvilke ulemper og risici er der for mennesker og lokalsamfund ved landbaseret CO2-lagring? (20 min)

4. Niels Overgaard Christensen, RNB, stiller skarpt på de tekniske forhold ved CO2-lagring og ”industrialiseringen” af de udpegede områder. Hvilke risici er der f.eks. for drikkevandet, Nekselø Bugt/Natura 2000 området, habitatområder og fuglebeskyttelsesområder? (15 min)

5. Pause med forfriskning. (15 min)

6. Formænd og oplægsholdere i panel – spørgsmål fra salen – ordstyreren styrer diskussionen mellem sal og panel og borgerne imellem. (1,4 timer)

7. Afrunding ved ordstyrer – hvad kan den enkelte gøre nu? (5 min)