Vestsjælland v. Nekselø Bugt - postnumrene 4591, 4593 og 4460
info@miljohf.dk

Høringssvar

Hvordan skriver man et høringssvar?
Vi har set en række meget forskellige af slagsen. De korteste var på helt ned til to linjer, de længste fyldte mange, mange sider. Nogle var meget personlige, andre var meget faglige. Nogle var baseret på generelle forhold, andre på kendskab til den enkelte bedrift, andre igen hvilede på en nøje granskning af ansøgningsmateriale og udkast til miljøgodkendelse. Du har ret til at skrive dit helt eget høringssvar i din helt egen stil. Kommunen journaliserer det, læser det og lægger det på sagen.

Der kommer mere her på siden her, men start med eksemplet nedenfor til inspiration. Det rammer hovedet på sømmet på et af de mange problemer, der er med den måde, der produceres dyr på i vores land. Vi lægger ikke de tilhørende billeder ud her, de er for modbydelige:

Til

Kalundborg Kommune

Fra

Klager A

Ifm. varskoet udvidelse af svineproduktionen Xxx på Yyy-vej

Uhygiejnisk og uetisk

Jeg kører dagligt forbi Xxx og oplever med mellemrum grotesk håndtering af døde grise. Flere gange har jeg gjort kommunen opmærksom på svineriet, men ofte har jeg blot lukket vinduet og kørt forbi.

Jeg ved at døde dyr skal afhentes og at det er praktisk at lægge dem ved vejen, men de skal ikke ligge åbent og u-afdækket i mange dage.

Søerne er for store til at være i den grønne klokke og de høje grønne containere med smågrise (mindst 30 i hver) står altid uden låg. Det ville være så nemt at binde låget fast og indkøbe en større beholder til søerne, men det er aldrig sket. (Vedhæftet tre fotos fra apr. 2016).

Når jeg kører forbi sidder måger, krager mm. og hakker i de døde dyr, og bagefter kan de så flyve frit ned i mit kirsebærtræ!!! Engang manglede der en luns så stor som en fodbold af enden på en so – mon rotter, ræve, hunde eller andre kødædende har spist her?

Risikoen for smitte med MRSA eller andre sygdomme er direkte ud i naturen. Det er chokerende at landmanden ikke ønsker at gøre noget ved dette problem. Derfor er jeg voldsomt imod en udvidelse af produktionen på Yyy-vej, når de hygiejniske og dyreetiske forehold ikke engang er på plads i den nuværende produktion.

Dertil kommer selvfølgelig luftforureningen, algevækst på vore tage, gener fra lugt, tung trafik osv. osv. osv.

Producenten kan ikke være uvidende om de ulovlige opbevaringer af døde dyr, hvor andre dyr frit har kontakt med de selvdøde dyr. Han har nemlig for nylig valgt at sætte et hegn op omkring de døde dyr, så de forbikørende ikke kan SE dyrene. Men hegnet starter 30 cm oppe og er kun hegn på de to sider mod Yyy-vej, og der er ikke låg på. De vilde dyr, rotter, ræve, krager, måger kan lige så nemt som før gnaske løs i de døde dyr med smittefare for os alle i omegnen.

Denne løsning på opbevaringen af døde dyr viser at viljen til at gøre forholdene så gode og korrekte  i landbruget som muligt, ikke eksisterer her hos Xxx. Hvis så lille et forhold ikke bliver håndteret efter reglerne, tør jeg ikke tænke på, hvilke andre områder, der heller ikke efterleves.

Man må forvente, at når man beskæftiger sig med dyrehold i Danmark, så gør man sit yderste for at efterleve reglerne og de etiske værdier. Dette er ikke tilfældet!!!!!!!

Hegnet er en fup-løsning på et meget alvorligt problem. Jeg har aug. 2018 fotograferet hegnet og vedhæftet billederne. De små griseskeletter må have ligget i solen hele sommeren!!!!!

Jeg er derfor stor modtander af, at der gives tilladelse til en udvidelse af besætningen.

Der er mange andre forhold, som jeg ikke har nævnt her, der også gør, at jeg er modstander af udvidelsen, derfor er jeg også med-underskriver af brevet fra Klager C og D.  

Venlig hilsen Klager A

medunderskriver Klager B