Vestsjælland v. Nekselø Bugt - postnumrene 4591, 4593 og 4460
info@miljohf.dk

Om

Foreningens formål er at værne om Havnsø-Føllenslev-områdets natur og miljø – jord, vand, luft, planter, dyr og mennesker – samt at bevare og forbedre Havnsø-Føllenslev-området som et attraktivt sted at bo og holde ferie. Foreningen ønsker at fremme den grønne omstilling og varetage interesserne for de borgere og den natur, der vil blive påvirket af forurenende virksomhed i området.

Konkret mærker vi i Havnsø-Føllenslev-området et stigende pres fra de stadigt voksende svinefabrikker, hvor intensiv konventionel dyrkning af afgrøder samt biogasanlæg er en del af den pakke, befolkningen må tåle.

Præcis det problem er man ved at gøre op med i Holland. Mens der i Danmark gives statsstøtte til nye kæmpestalde, giver man i Holland statsstøtte til at reducere den animalske produktion. For dels har den vokset sig for stor, og dels er den i så høj grad baseret på sprøjtemilder og andre miljøfremmede stoffer, at det er et stort problem. I Holland vil man ikke længere have al den gift og al den gødning med rester af insektgifte, GMO, penicillin, kobber og zink mm. udledt til miljøet. Derfor betaler man landmændene for at få natur, frisk luft og rent vand tilbage. Man betaler dem for at reducere produktionen og udlægge arealer til natur.

Når man tager i betragtning, at danskerne kun spiser 10% af det svinekød, der produceres her, så burde det også være muligt at skrue ned for produktionen og/eller omlægge til frilands eller økologisk drift – og det ganske uden, at en eneste dansker kommer til at gå ned på bacon.

For der skal selvfølgelig være landbrug på landet i en rimelig udstrækning. Men konventionelle bedrifter har i dag nået en skala, der har meget lidt med landbrug at gøre, med stadigt større industrielle staldanlæg, der udleder faretruende mængder af kemikalier og dårlig luft til omgivelserne. Sådanne anlæg hører ikke til nær beboelse og bør dels reduceres, og dels også lovgives væsentligt strammere, fx som industri. For loven på landbrugsområdet har ikke fulgt med i sin regulering af det, der foregår i landzonerne i dag. Også de mange tunge transporter udgør et problem i sig selv med støj, lugt og nedsat trafiksikkerhed til følge på vores små, snirklede veje.

DET ER VIGTIGT FOR OS AT UNDERSTREGE, AT VI ABSOLUT IKKE HAR NOGET SOM HELST PERSONLIGT IMOD NOGEN MENNESKER ELLER FAGGRUPPER BLANDT FORURENERNE.

Vi ønsker i foreningen at bidrage til at øge bevidstheden omkring aktuelle sager gennem information og dialog, og vi ønsker at inspirere dig til at agere, der hvor du kan som menneske, så vi sammen kan give udviklingen en grønnere kurs. Hvis du kan tilslutte dig foreningens formål, vil vi opfordre til, at du melder dig ind. Som forening kan vi gøre indsigelser, når vores lokalområde nær boliger og naturområder trues. Sammen er vi stærkere.